Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Posiadamy akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty.

Działamy jako jedna z jednostek organizacyjnych firmy OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o.

 

Posiadamy wiedzę i doświadczenie - do chwili obecnej z oferowanych przez nas form doskonalenia skorzystało ponad 20.000 osób w ramach indywidualnych
ofert oraz szkoleń zrealizowanych na zlecenie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
urzędów miast i gmin z całej Polski.

Jesteśmy projektodawcą i współorganizatorem wielu programów finansowanych z funduszy strukturalnych UE.
Współpracujemy ze szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami regionalnymi i krajowymi oraz terenowymi i państwowymi organami administracji oświatowej.


Dysponujemy własną bazą lokalową (budynek o powierzchni 2.550m²) z pracowniami tematycznymi (w tym specjalistycznymi) i zapleczem socjalnym.
Posiadamy ośrodek wypoczynkowy w Łebie (woj. pomorskie), w którym jednocześnie może uczyć się i wypoczywać 250 osób.


Gwarantujemy:
• kameralną, ciepłą atmosferę zajęć
• zajęcia w oparciu o autorskie programy nauczania z wykorzystaniem różnych przestrzeni dydaktycznych
• wsparcie merytoryczne doświadczonych trenerów i wykładowców
• możliwość dopasowania treści zajęć, czasu i miejsca do indywidualnych potrzeb naszych klientów